• /in´kɔ:pərətiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Để sáp nhập, để hợp nhất
  Để hợp thành tổ chức, để hợp thành đoàn thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X