• /¸inkə´rʌpt/

  Thông dụng

  Cách viết khác incorrupted

  Tính từ

  Không bị làm hư hỏng
  Không thể bị mua chuộc
  (từ cổ,nghĩa cổ) không bị thối, không bị rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X