• /¸inkə´rʌptnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng không thể bị làm hư hỏng
  Tính không thể bị mua chuộc được
  (từ cổ,nghĩa cổ) tình trạng không bị thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X