• /¸indi¸fekti´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính không thể có sai sót; tính hoàn toàn, tính không sai sót; sự không khuyết điểm
  Tính không thể hư hỏng, tính bền vững

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X