• Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự thử độ cứng bằng cách ấn lõm

  Xây dựng

  thử độ cứng bằng cách ấn lõm bi (phương pháp Brinell)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X