• /¸indi¸vidjuəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác individuation

  ,indi,vidju”lai'zei‘n
  danh từ
  Sự cá tính hoá, sự cho một cá tính
  Sự định rõ, sự chỉ rõ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X