• /´indələnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lười biếng, biếng nhác
  (y học) không đau

  Chuyên ngành

  Y học

  không đau, vô sản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  drony , easygoing , fain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X