• /¸in´dɔ:z/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở trong nhà
  to stay indoors
  ở nhà không đi đâu


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X