• /´in¸dra:ft/

  Thông dụng

  Cách viết khác indraft

  Như indraft

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự hút gió vào

  Kỹ thuật chung

  luồng vào
  sự hút vào
  sự nạp vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X