• /in¸dju:bitə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác indubitableness

  Danh từ
  Tính không thể nghi ngờ được, tính rõ ràng, tính sờ sờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X