• Ô tô

    sức cản quán tính

    Giải thích VN: Là sức cản trở sự tăng tốc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X