• /ˌɪnɪgˈzæktɪˌtud , ˌɪnɪgˈzæktɪˌtyud/

  Thông dụng

  Cách viết khác inexactness

  Danh từ

  Tính không đúng, tính không chính xác; sự không đúng, sự không chính xác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính không chính xác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X