• /¸iniks¸tensi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác inexpugnableness

  Danh từ
  Tính không thể duỗi thẳng ra; tính không thể đưa ra
  Tính không thể kéo dài ra, tính không thể gia hạn; tính không thể mở rộng
  (pháp lý) tính không thể bị tịch thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X