• /¸iniks´tə:pəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không nhỗ rễ được, không đào tận gốc được (cây cỏ...); không cắt bỏ được (khối u...)
  Không làm tuyệt giống được, không trừ tiệt được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X