• /¸iniks´tə:pəbəlnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không nhỗ rễ được, sự không đào tận gốc được (cây cỏ...); sự không cắt bỏ được (khối u...)
  Sự không làm tuyệt giống được, sự không trừ tiệt được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X