• /¸inflɔ:´resəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nở hoa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (thực vật học) cụm hoa; kiểu phát hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X