• /ˈɪnfluəns/

  {{Phiên âm}

  Kỹ thuật chung

  ảnh hưởng
  tác dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X