• /´infrə/

  Thông dụng

  Phó từ, viết tắt là .inf.

  Ở dưới, ở dưới nữa, ở sau đây

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cực thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X