• Vật lý

  phổ tia hồng ngoại

  Điện

  phổ hồng ngoại

  Giải thích VN: Phần phổ điện từ giữa ánh sáng đỏ nhìn thấy (bươc sóng 0,75mm) và sóng viba ngắn nhất (bước sóng 1mm). Mọi vật thẻ khi ở nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ tuyệt đối (> 00K) đều bức xạ tia trong khoảng này, tạo khă năng để có thể phát hiện được chúng trong vùng tối nhờ các hệ thống hồng ngoại. vùng hồng ngoại đôi khi còn được chia thành nhiều phân theo bước sóng như sau: Vùng sát hồng ngoại với bước sóng 0,75mm-1,50mm, vùng giữa hồng ngoại xa 10-1000m m.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X