• /in¸gə:dʒi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nuốt lấy nuốt để, sự hốc, sự nốc
  Sự hút xuống đáy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X