• /in´hæbitəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác inhabitancy

  Danh từ
  Sự ở, sự cư trú (một thời gian, để có quyền bầu cử ở nơi nào)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X