• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Vốn đã
  Don't bully this widow, because she is inherently unlucky
  Đừng ăn hiếp bà goá này, bởi bà ấy vốn đã kém may mắn rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X