• /in´hɔspitəbəlnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác inhospitality

  Danh từ
  Tính không mến khách
  Tính không ở được, tính không trú ngụ được (khí hậu, vùng...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X