• Cơ khí & công trình

  vị trí ban đầu

  Toán & tin

  điểm ban đầu
  điểm khởi tạo

  Kỹ thuật chung

  khởi điểm
  điểm bắt đầu
  điểm gốc

  Cơ - Điện tử

  điểm xuất phát

  Xây dựng

  khởi điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X