• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ ( (cũng) .initiatrix)

  Người bắt đầu, người khởi đầu, người khởi xướng (đàn bà)
  Người vỡ lòng, người khai tâm (đàn bà)
  Người làm lễ kết nạp; người cho thụ giáo (đàn bà)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X