• /in¸kwizi´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) người điều tra, (thuộc) người thẩm tra, (thuộc) sự thẩm tra
  Làm nhiệm vụ thẩm tra
  Có tính chất dò hỏi, tò mò, dòm ngó khó chịu
  (sử học) (thuộc) toà án dị giáo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  inquisitive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X