• /in¸sepərə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác inseparableness

  Danh từ
  Tính không thể tách rời được, tính không thể chia lìa được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X