• /´inset/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trang rời (xen vào sách...)
  Bản đồ lồng (lồng vào bản đồ to hơn)
  Cái may ghép (vào áo...)
  Sự may ghép, sự dát
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự chảy vào

  Ngoại động từ

  Ghép, dát

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tinh thể ban

  Kỹ thuật chung

  lờ cắt
  hạt xâm tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X