• /¸insig´nifikənsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác insignificance

  Danh từ
  Tính không quan trọng, tính tầm thường
  Tính đáng khinh
  Tính vô nghĩa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X