• /in´stɔlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đặt (hệ thống máy móc...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ cài đặt

  Kỹ thuật chung

  chương trình cài đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X