• /in´stæntə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ngay lập tức, tức thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X