• /´insjulərizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không hiểu biết gì về các nước khác; sự không thiết hiểu biết về các nước khác
  Tính thiển cận, tính hẹp hòi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X