• /in´tæktnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng không bị đụng chạm đến, tình trạng không bị sứt mẻ, tình trạng còn nguyên vẹn
  Tình trạng không bị thay đổi, tình trạng không bị kém
  Tình trạng không bị ảnh hưởng
  Tình trạng không bị thiến, tình trạng không bị hoạn
  Tình trạng còn trinh, tình trạng còn màng trinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X