• /in'tɑ:liou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều intaglios

  Hình chạm chìm, hình khắc lõm
  Vật chạm chìm, vật khắc lõm
  Đá quý chịm chìm
  Thuật chạm chìm, thuật khắc lõm

  Ngoại động từ

  Chạm chìm, khắc lõm

  Kỹ thuật chung

  hình khắc lõm
  sự in lõm
  sự khắc lõm

  Xây dựng

  hình chạm chìm, hình khắc lõm, chạm chìm, khắc lõm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X