• /¸intəgrə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có thể kết hợp thành một chỉnh thể

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự khả tích
  tính khả tích
  absolute integrability
  tính khả tích tuyệt đối
  complete integrability
  tính khả tích hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X