• /in¸telidʒi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác intelligibleness

  Như intelligibleness

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính đọc được
  tính hiểu được

  Điện lạnh

  độ nghe rõ

  Kỹ thuật chung

  độ rõ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X