• /¸intəkə´nekitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có mối liên hệ với nhau
  the interconnected subjects
  các chủ đề có mối liên hệ với nhau

  Chuyên ngành

  Điện

  được hợp mạng
  được nối thông

  Kỹ thuật chung

  có liên hệ
  có liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X