• /´intə¸mɔdju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (rađiô) sự điều biến qua lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biến điệu tương hỗ

  Điện

  biến điệu liên ba

  Giải thích VN: Biến điệu của một tín hiệu với tín hiệu khác sin. Các tín hiệu hỗn hợp biểu hiện có tần số bằng tổng và hiệu của các tần số.

  giao điệu

  Giải thích VN: Biến điệu của một tín hiệu với tín hiệu khác sin. Các tín hiệu hỗn hợp biểu hiện có tần số bằng tổng và hiệu của các tần số.

  Điện tử & viễn thông

  sự xuyên biến điệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X