• /in´terəgeitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hỏi dò
  Người tra hỏi, người thẩm vấn, người chất vấn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ hỏi

  Kỹ thuật chung

  người chất vấn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  questioner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X