• Môi trường

    Hệ thống dẫn nước liên bang
    Nguồn nước để uống hay sử dụng cho việc vệ sinh trên máy bay, xe buýt, xe lửa và tàu thủy, hoạt động ở nhiều hơn một bang. Những nguồn này được quản lý theo chế độ liên bang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X