• /¸intrə´dəməl/

  Thông dụng

  Cách viết khác intradermic

  Tính từ

  (giải phẫu) trong da

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nội bì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X