• /intrə´və:siv/

  Thông dụng

  Cách viết khác introvertive

  Tính từ

  (thuộc) sự lồng tụt vào trong; (thuộc) sự bị lồng tụt vào trong
  (tâm lý học) (thuộc) sự thu mình vào trong, (thuộc) sự hướng vào nội tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X