• /in¸vɛəriə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác invariableness

  Danh từ
  Tính không thay đổi, tính cố định, tính bất biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X