• /in¸vaiələ´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác inviolableness

  Danh từ
  Tính không thể xâm phạm, tính không thể vi phạm, tính không thể xúc phạm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X