• /¸aiənai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác ionisation

  Danh từ

  (vật lý) sự ion hoá
  Độ ion hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự iôn hoá

  Hóa học & vật liệu

  hiện tượng ion hóa

  Điện

  sự Ion hóa

  Giải thích VN: Một nguyên tử được gọi là bị ion hóa khi nó mất đi hoặc thu vào một hay nhiều điện tử.

  Kỹ thuật chung

  sự iôn hóa

  Địa chất

  sự ion hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X