• (đổi hướng từ Ionizing)
  /´aiənaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác ionise

  Ngoại động từ

  (vật lý); (hoá học) ion hoá

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  iôn hóa

  Kỹ thuật chung

  ly tử hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X