• /i´reidiəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác irradiancy

  Danh từ

  Sự sáng chói
  (vật lý) sự chiếu (bức xạ...), sự rọi

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  độ rọi năng lượng

  Kỹ thuật chung

  bức xạ
  độ rọi bức xạ
  độ rọi sáng
  sự bức xạ
  sự chiếu sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X