• /i¸ræʃə´næliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính không hợp lý, tính phi lý
  Điều không hợp lý, điều phi lý

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tính vô tỷ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X