• /i¸rekənsailə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác irreconcilableness

  Danh từ
  Sự không thể hoà giải được
  Sự không thể hoà hợp với nhau được, sự không thể đồng ý với nhau được, sự không thể nhân nhượng nhau được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X