• /¸iri´mu:vəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể chuyển đi được (một chức vụ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không dời chỗ được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X